Výstava Národní galerie v Praze

Úvod

Výstava představuje japonské inspirace ve výtvarném umění v českých zemích od druhé poloviny 19. století do začátku 30. let 20. století převážně v malbě, grafice, sochařství a užitém umění. Umělecká díla doplní dobový archivní materiál a fotografie. Výstava současně uvádí významné sběratelské osobnosti japonského umění a dobové výstavy v českých zemích.

Jedná se o první prezentaci zpracovávající tento námět v ČR. Výstava představuje výtvarná díla a materiál z veřejných a soukromých sbírek v ČR a klade důraz na prezentaci českého umění v kontextu moderních dějin umění.

Trvání výstavy

 Výstava je přístupna veřejnosti od 16. 5. do 7. 9. 2014

Vstupné

Základní: 100,- / Snížené: 50,- / Rodinné: 150,-

Otevírací doba

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00.

Dopravní spojení

 metro A - Malostranská; tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská; tram 22, st. Pražský hrad

autor videa Vojtěch Žák